Bugun...

Kartal Kent Konseyi ilk mahalle meclisini Topselvi’de kuruyor
Kartal Kent Konseyi ilk mahalle meclisini Topselvi Mahallesi’nde kuruyor. Kartal Kent Konseyi Başkanı Demet Songurtekin, 2015 yılında katıldıkları Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Programı (TUSELOG)’tan edindikleri deneyimleri ve bu deneyimle mahalle meclislerini kurmalarında ki amaçları ve mahalle meclislerinin görevleri, sorumlulukları ile işleyişini anlattı.

facebook-paylas
Tarih: 18-05-2017 11:14
Kartal Kent Konseyi ilk mahalle meclisini Topselvi’de kuruyor

Madde bağımlılığı ile mücadele, kadın ve genç örgütlenmesi, kıyı dolgusu gibi daha birçok alanda yapılan çalışmalarda, TUSELOG Programı kapsamında elde edilen bilgi ve deneyimlerden çok faydalanıldığını söyleyen Songurtekin, TUSELOG Programı deneyimlerini ve Mahalle meclislerini kurma amaçlarını, mahalle meclislerinin görevleri, sorumlulukları ile işleyişini şöyle anlattı; “Kasım 2014’te Kartal Belediyesi ve TAK Kartal işbirliği ile başlatılan Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Programı (TUSELOG)’na Kartal Kent Konseyi, Mart 2015 tarihinde katıldı. TUSELOG Programının temel hedefi, yerel yönetimlerin çalışmalarında, hizmet planlama, karar alma ve uygulama ile izleme-değerlendirme süreçlerinde katılım mekanizmalarını daha etkin kullanmalarına yardımcı olmak ve vatandaşların bu süreçlerde yer almasını desteklemek. 

TUSELOG Programına katılma amacı

Kartal Kent Konseyi’nin TUSELOG Programına katılmasının amacı, Konsey bünyesinde katılımcı bir mekanizma olarak mahalle meclislerini kurmak ve bu yapılara işlerlik kazandırmaktı. Ancak ulusal gündemde son bir yıldır yaşanan hareketlilik dolayısıyla bu hedefimizi maalesef ötelemek durumunda kaldık. Bugün geldiğimiz noktada, artık Kartalımıza bir mahalle meclisi kazandırmak ve katılımcılık kültürünün altlıklarını oluşturmak üzere kolları sıvadık. Tabi şunun da çok iyi farkındayız ki, burada asıl mesele Mahalle Meclislerini kurmak değil, bu yapıları sahiplendirmek, onlara işlerlik ve saygınlık kazandırmaktır. Bunun için de bu birimlerde alınan kararların yerel yönetim kurumlarınca dikkate alınmasını sağlamak gerekiyor.

Yakacık Meydanı’nı Birlikte Tasarlıyoruz etkinliği

Program kapsamında yapılan çalışmaları ve edindiğimiz deneyimi şöyle bir özetleyecek olursak; Proje ekibinin yaptığı çalışmalar neticesinde Kordonboyu ve Yakacık Yeni Mahallesi olmak üzere iki pilot mahalle belirlendi ve Mayıs 2015’ten bugüne kadar proje kapsamında gerek muhtarlar ve gerekse mahalle sakinleri ile çeşitli toplantılar ve katılımcı etkinlikler yapıldı. Bu kapsamda mahalle sorunları katılımcı yöntemlerle tespit edilerek yine katılımcı yöntemlerle çözüm önerileri geliştirildi. Katılımcılık deneyiminin ilki, Yakacık Meydanı’nı Birlikte Tasarlıyoruz etkinliği idi. Bu kapsamda bir dizi etkinlik düzenleyerek her yaştan kadın erkek, çocuk ve gençlerle bir araya geldik. Meydana ilişkin görüş ve önerilerini aldık. Böylece Yakacık Halkının beklentilerini karşılayacak çözüm önerileri geliştirerek ilgili kurumlara ilettik.

“Engelli Erişilebilirlik Haritasını engellilerin katılımı ile çizdik”

İkinci etkinliğimiz Kordonboyu Mahallesi’nin Engelli Erişilebilirlik Haritasını engelli yurttaşlarımızın katılımı ile çizdik. Bu etkinlik kapsamında 1 haftalık bir kampanya hazırladık ve engelli vatandaşların Kordonboyu Mahallesi’nde karşılaştıkları engelleri fotoğraflamalarını istedik. Kampanyanın sonunda yaptıkları çalışmalarla bize destek veren katılımcılarla bir araya gelerek, önce bir farkındalık yürüyüşü düzenledik, ardından da engellilerimize teşekkür belgelerini verdik. Hazırlanan Kordonboyu Engelli Erişilebilirlik Haritası hem Kartal Belediyesi’ne hem de Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimine havale edilerek, süreç içerisinde yapılacak yenileme çalışmalarında bu haritanın dikkate alınmasını talep ettik. 

Kent Konseyi katılımcı Yönerge Çalıştayı

Son olarak Türkiye’de ilk defa Kartal Kent Konseyi, hem konseyi, hem de mahalle meclisini yönetirken uyulacak kuralları, Kent Konseyi Bileşenlerinin katıldığı iki çalıştayda katılımcı yöntemlerle hazırladı. Mahalle Meclisi Katılımcı Yönerge Çalıştayı 16-17 Ekim 2015 tarihinde, Kent Konseyi katılımcı Yönerge Çalıştayı ise 12-13 Mart 2016 tarihlerinde düzenlendi. Bu çalıştayların çıktılarından birisi de bugün gazetemizin ekinde göreceğiniz, mahalle meclisi yönergesidir. Program kapsamında hem bilgi akışı, hem deneyim paylaşımı hem de proje ekiplerinde ciddi bir kapasite artışı sağlandı. Programa katılan pilot belediye ve konseylerin proje ekiplerine,  yerli ve yabancı katılımcılık uzmanları tarafından, kolaylaştırıcılık, çatışma yönetimi, katılım ve katılım yöntemleri, katılımcı süreç tasarımı, paydaş analizi,  anket ve araştırma teknikleri, müzakereci vatandaş katılımı, müzakere becerileri gibi daha birçok konuda teknik kapasite ve beceri geliştiren eğitimler verildi. Ayrıca, pilot belediyelerin proje uygulama süreçleri değerlendirilerek, karşılıklı deneyim paylaşımı sağlandı.

“TUSELOG Programı’ndan elde ettiğimiz deneyimlerden çok faydalandık”

2016 yılında madde bağımlılığı ile mücadele, kadın ve genç örgütlenmesi, kıyı dolgusu gibi daha birçok alanda yaptığımız çalışmalarda, TUSELOG Programı kapsamında elde ettiğimiz bilgi ve deneyimlerden çok faydalandık. Örneğin vatandaşların yaşadıkları mahallenin sorunlarına çok da uzak olmadıklarını ve oldukça gerçekçi çözüm önerileri geliştirdiklerini gördük. Dolayısıyla TUSELOG deneyiminin de verdiği güvenle, hem yerel yönetim kurumlarının hem de vatandaşların dikkatini katılımcılık ve mahalle meclislerine çekmek için minik adımlarla ilerlemeye ve her ne olursa olsun bir şekilde adım atmaya karar verdik. Bu amaçla ilk mahalle meclisimizi kurmak için Topselvi Mahallesi’ni seçtik.

“Topselvi Mahallesi’ni seçmemizin birkaç nedeni var”

Topselvi Mahallesi’ni seçmemizin birkaç nedeni var. Öncelikle son bir yıldır Kadın Meclisimiz üzerinden yürüttüğümüz çalışmalarda vatandaşların ilgi düzeyinin çok yüksek olduğunu gördük. Öte yandan bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kurulmasına öncülük ettiğimiz Kartal Bağımsız Yaşam Derneği’nin sahada yaptığı çalışmalara en güçlü desteği yine Topselvi, Yalı ve Yunus Mahallelerinden aldığını gördük. Son olarak da bu bölgede örgütlü bir Sivil Toplum Birliğinin varlığı, Topselvi Mahallesi başta olmak üzere Topselvi-Yalı-Yunus Bölgesine odaklanmamızı sağladı. 

Mahalle meclislerinin görevi ne olacak?

Mahalle meclisi denildiğinde vatandaşlarımızın kafasında birçok soru işareti oluşmuş olabilir. Mahalle meclislerinin görevi ne olacak? Nasıl oluşacak? Sorumlulukları veya işleyişi nasıl olacak? TUSELOG Programı kapsamında katılımcı yöntemlerle hazırlanan Mahalle Meclisi Yönergesi, vatandaşlarımızın kafasındaki bütün bu soruları gayet açık ve anlaşılır bir biçimde cevaplamaktadır. Bu nedenle yönergenin incelenmesini özellikle öneriyorum.

“Mahalle meclisi her vatandaşın gönüllü katılımına dayalı yapılardır”

Bununla birlikte genel hatları ile mahalle meclisini tanımlayacak olursak; Mahalle meclisi, mahalle sakinlerini hemşerilik hukuku çerçevesinde bir araya getiren, mahallenin sorunlarına ortak çözüm önerileri geliştirilmesini amaçlayan, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini yine onların katılımı ve çabaları ile geliştirmeyi hedefleyen, o mahallede yaşayan, okuyan veya çalışan her vatandaşın gönüllü katılımına dayalı yapılardır.

“Mahalle meclisinin doğal başkanı muhtarlardır”

Mahalle meclisini tasarlarken, muhtarlık kurumundan ayrı bir yapı olarak kesinlikle düşünmedik. Daha çok muhtar ve ihtiyar heyetini destekleyen, vatandaşları da sürece dahil eden, muhtar, vatandaş ve yerel yönetimleri örgütlü bir yapı içerisinde bir araya getiren katılımcı bir mekanizma olarak öngördük. Bu nedenle mahalle meclisinin doğal başkanı muhtarlardır. İhtiyar heyetinin görevi ise mahalle meclisinin çalışmalarını kolaylaştırmak ve katılımcı süreçlerin aksamaması için gerekli önlemleri almaktır.

“Mahalle meclisi, her vatandaşın “gönüllü” katılımına açıktır”

Mahalle meclisi, o mahallede yaşayan, çalışan veya okuyan her vatandaşın “gönüllü” katılımına açıktır. Vatandaşın birey olarak gidip meclise katılması ve söz hakkını kullanmasına bireysel temsiliyet diyoruz. Bunun yanısıra bir de kurumsal temsiliyet var.  Örneğin mahallede bulunan kamu kurumları (okul, sağlık merkezi, emniyet müdürlüğü, her türlü ibadet merkezi vs) ve sivil toplum kuruluşları mahalle meclisine gönderecekleri birer temsilci ile temsil edilirler. Böylece o mahalledeki bütün bireyler ve kurumlar arasında bir iletişim ve işbirliği ağı oluşmuş olur. Mahalle meclisini kısaca böyle özetledik, ancak, vatandaşlarımız daha detaylı bilgiyi yönergemizde bulabilirler.  Eğer bir konuda yönergede yazılı bir kural yok ise, bu demektir ki, bu konuda bir esneklik vardır ve o konu mahalle meclisinin tercihine bırakılmaktadır. Kuralların gayet basit, mantığa uygun ve anlaşılır olmasına özen gösterdik. Umarım hayırlı uğurlu olur.

“Mahalle meclisi vatandaş ve yerel yönetimlerin birlikte kazanacağı bir modeldir”

Vatandaş katılımının yerel yönetimlerce dikkate alındığı noktada, vatandaşlarla kurumlar arasında ciddi bir işbirliğinin sağlandığını, daha isabetli kararların alındığını ve kamuoyunun da kendiliğinden oluştuğunu görecekler. Dolayısıyla mahalle meclisi hem vatandaş hem de yerel yönetimlerin birlikte kazanacağı bir modeldir. Kartal Kent Konseyi olarak katılımcı yaklaşımın sunduğu fırsatlarla Kartal’ın yerel yönetiminde yepyeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de Topselvi deneyiminden edineceğimiz kazanımlarla mahalle meclislerinin sayısını arttırmayı ve katılımcı uygulamaları daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz”


YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ3 + 8 =

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
SON YORUMLANANLAR HABERLER
SON HABER YORUMLARI
porno YUKARI antalya escort istanbul eskort