Bugun...

Haydar Akdağ, projeleriyle dikkat çekiyor
CHP’den milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Haydar Akdağ’ın CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gönderdiği niyet mektubuyla neden aday olduğunu projeleriyle anlatıyor.

facebook-paylas
Tarih: 17-05-2018 16:01
Haydar Akdağ, projeleriyle dikkat çekiyor

CHP’den milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Haydar Akdağ, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gönderdiği niyet mektubuyla adaylığını açıkladı. Akdağ’ın niyet mektubuyla açıkladığı 9 proje şöyle;

“Gençler için televizyon kanalı projesi”

Gençler için inşa edeceğimiz yeni bir televizyon kanalı, gençlerin kısa filmlerini 1-2-3dk ve katları kapsamında yayınlayarak, sinema kuşakları ile 365 gün dinamik akış sağlayan, sinema ve belgesel dünyasının kültür birikimini zenginleştirecektir. Bu yolla yurttaşlarımız, kuşaklar arası görme biçimlerini bizzat gençlerin üretimlerinden dinleyecek/izleyecektir. Toplumsal iletişim açısından kuşaklararası bir diyalog kanalı yaratılacak; bu vesileyle yalnız gençlerin günümüzü nasıl okuduğu ve geleceğe bakışları öğrenilmekle kalmayacak Türkiye görsel sanatlarının küresel rakipleri ile aynı iletişim araçları üzerinden iletişimi sağlanacaktır.

Plastik sanatlar ve multidisipliner duruşlar ile inşa edilecek kültürel bağlar, uluslararası alanda Türkiye’nin evrensel ve hümanist gençliğinin batıdan doğuya, kuzeyden güneye bütün dünya milletleri üzerinde olumlu izler ve yeni bağlar kurmasına vesile olacaktır. Bunun en büyük katkısını Avrupa Birliği sürecinde göreceğimize inanıyorum.

Bilinen ve en yalın adıyla sanatçı değişim programları, birçok sosyal konuda olumlu gelişimi sağladığı kadar, Uluslararası ilişkilerde özellikle Avrupa Birliği ile ilgili hedeflerde olumlu görüşlerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda Ortadoğu’da yaşanan siyasi krizler bittikten hemen sonra yine aynı yolla inşa edilecek kültür sanat politikaları ile sınır komşularımızla ortak edebiyat, müzik ve eserlerle soğuk esen rüzgârları insani duygularla ısıtacağız. Bağlarımızı daha da güçlendireceğiz.

 “Köy Kalkınma Ajansları Projesi “

Nedir Köy Kalkınma Ajansları?  Köylünün özel peynirinden kuru baklasına, balından yağına ve dağlarımızdaki endemik bitki türlerinin sofralara gelmesine kadar yerel değerlerin birer birer dünya markası olması için kurulacak  Köy Kalkınma Ajansları; İşletme, Grafik Tasarım, Pazarlama ve Marka yönetimi, Gıda mühendisliği ve diğer mühendislik alanlarından mezun değerli ekiplerden kurulmak suretiyle istihdam ve kalkınmayı hızlandıracak, genç işsizlik büyük oranda bu alanlar için düşecektir. Bir yerel değerin uluslararası alanda tüketilmesinin stratejisini sağlamak, bu kurulacak Köy Kalkınma Ajanslarının gururu olacaktır, o gurur da Milletimizin ve Partimizin hafızasında yer kazanacaktır.

“Hayvan Hastaneleri Projesi”

Anadolu’nun bütün kesimlerinde yaygınlaşmasının zorunlu olduğu bir başka proje de Hayvan Hastahaneleri’dir. Bu yolla bugüne kadar sayısız mezun vermiş ve genç işsizler arasında yer alan Veterinerlik Fakültesi mezunu gençler süratle iş sahibi olacaktır. Bu modelin amacı yalnız önleyici sağlık hizmeti değildir. Yaşam alanını paylaştığımız ve insanlığın bütün gelişimine rağmen doğanın parçası olduğunu inkâr edemeyeceğimiz gerçeğine inançla projelendirilir. Dünya görüşümüzle son zamanlarda ters düşen hayvan hakları ihlalleri ve ilgili birçok konuda sorunları bu proje ile en aza indirgemeyi hedeflemekteyim. Buna ek, hayvan hakları ihlallerinin ağır cezai işlemlere maruz kalması için yasal çalışmalara katkı vermek yaşamsal bir görevdir. Hayvan Hastahaneleri’nin görevlerinden bir diğeri de Anadolu’da bugün yaşanan gıda sektörünün temel konularından olan hayvancılık, kırmızı/beyaz et üzerindeki dışa bağımlılık yok etmeyi hedeflemektedir. Doğru bir kalkınma ve üretim planlamasını, sağlıklı bir şekilde inşa etmek asli görevdir. Ve ek; bireylerin hayatına eşlik eden evcil hayvanlara da bakımı en kolay hale getirerek sosyal yaşamı pozitif paylaşımlara döndürmeyi amaçlar.

“Tekstil Bakanlığı Kurulması Projesi”

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan tekstil, gün geçtikçe üretim gücünü kaybetti. Bunun temel nedenlerinde marka yönetimi gelse de bilinen belirgin faktör, Uzak Doğu’nun ucuz iş gücüdür. Fakat gözden kaçırılan, bu sektörün, kalkınma hamlelerinde en fazla kâr getirecek yatırım modellerinden biri olduğu gerçeğidir. Dünya modasını yaratabilecek, farklı kültürlere yanıt verecek sosyal zenginlik bizim kendi içimizdeki gen havuzumuzda vardır. Estetik anlayışlar markalaştırıldığında en basit anlatımla 1 Türk Lirası’na üretilen bir ürün, yaratılacak marka değeri ve öykü ile 1000 TL’ye de satılabilir. Sanat ve tasarımın yaratacağı iletişim, kültürleri birbirine yakınlaştırmakla birlikte sosyal ve iktisadi kalkınma açısından başka bir geleceği mümkün kılacaktır. Tekstil Bakanlığı üzerine projeler geliştirmek, bu alandaki iş gücünün parçası olan yurttaşların bugünkü işsizler arasındaki yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda milletimiz için umut, bizim için başarı hikâyesi olacaktır.

“İnovasyon Enstitüleri; Mesleki Eğitim Kanunu, Projesi”

Lisans sonrası iş hayatına atılan yurttaşlarımızın, kendilerini mesleki beceri, bilgi ve donanım olarak güncel tutmaları için belirli periyodlarda Üniversite ve Meslek Odalarının ortak çalışması ile kurulacak enstitülerde 1-3 ay arasında 3 ile 5 yılda bir eğitime çağrıldığı bir sistemdir. Burada çalışanın eğitim süresince maaşı ve SGK ücretleri devlet tarafından karşılanır. İşverenin üzerinde bir baskı oluşturacak mali yük hedeflenmemektedir. Amaç; Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasının sağlıklı bir bilgi ve dayanışma ağı üzerinde sürdürülebilir olarak ekonomiye kazandırmaktır.

“Kampüs Şehir, ve “Parasız Eğitim Projesi “

Üniversitelerin yurt sorunlarını, yalnız konaklama ihtiyaçları açısından değil çok yönlü düşünmek gerekiyor. Temelde gençler yaşam deneyimini, birey olmayı, en belirgin karar alıcı kimliğini üniversitede kazanıyor. Üniversiteler ve öğrenciler için fiziksel alan ihtiyacının, yurttan ziyade konut mantığında kurgulanmasının sağlanmasını önermeyi hedeflemekteyim. Üniversite eğitimi boyunca öğrenciye sağlanacak konut, öğrenim ve mezuniyete kadar bütün dönemleri kapsayacak şekilde ücretsiz olmalıdır. Öğrencinin, mezuniyet sonrasında bir yıl daha ücretsiz konaklama hakkına sahip olacak düzenlemeler sağlanmalıdır. Kampus Şehir, gençleri kutuplaştırmayacak şekilde organize edilir. Hiçbir ayrım ve sınıflandırmaya izin vermeyecek çağdaş insanlık değerlerine göre düzenlenir. Sözde burs ve kredi mantığı ile dağıtılan kredi kartları ile öğrencilerin geleceklerini borçlanarak yaşadığı eğitim düzenine son verilerek en çağdaş çözümleri getirecek, Türkiye’nin geleceğine umut ekecek kaygısız bir gençlik ruhunu inşa etmek için en yüksek çabayı göstereceğim. İkinci öğretimdeki harçların kaldırılması gerekliliği bir diğer görevimizdir.

“Şehir Anneleri Projesi“

Cumhuriyet Halk Partimizin Aile Sigortasına ek olarak kadın iş gücünü organize eden, Kampus Şehirlerde istihdam edilecek şekilde Devletin Hizmet aldığı; Kadın Kooperatiflerinin güçlendirildiği üst kurumdur. Devlet, ülkenin farklı bölgelerindeki gelir dağılımı ve eşitsizliği üzerinden yaşadığı sorunları çözmek için Şehir Anneleri’nden emek bedelleri ödenmek suretiyle destek alır. Kadının toplumsal sorunların çözümünde üretim gücüyle çözüme ortak edileceği, sosyal düzenin sağlanması için projelerin geliştirilmesi için Sivil Toplum Örgütleri ile dirsek temasının kamu yönetiminin organik/doğal paydaşı haline getirilmesi hedeflenir. Burada tutuklu ve çocuklu mahkumlara yaratılacak pozitif ayrımla, çocuklar hayata dahil edilecek; anne ve çocuk ülkemizin umutlarına emek katacaktır.

“Denizler; Balıkçılık, Projesi”

Balıkçılık sektöründe avlanma ile üretim yapan kişiler kayıt altına alınır. Avlanma dönemleri son dönemlerde denizleri adeta kısırlaştırmıştır. Bunun önlenmesi için bir buçuk yıl av yasağının getirildiği, balıkçı ailelerinin mağdur edilmeyeceği bir tespit ile ailelere yıllık kazançları ödenmek suretiyle avlanmadığı bir veya iki üreme dönemi sonrası, denizlerdeki deniz canlılığı popülasyonunun artması hedeflenir. Buna paralel olarak denizlerin, kıyıların temizlenmesi için maksimum çabanın gösterilmesini sağlayacak etkinliği ifade etmeyi hedefliyorum. Bu fikirlerin pratik karşılığının gerçekliğini, ilgili üniversitelerin organize ettiği, görüşlerini siyasi yasama faaliyetlerine taşıma sorumluluğu görüşündeyim.

“Açık Hava Müzesi, ve “Çağdaş Sanat Müzeleri,  Turizm ve Tarih Projesi “

Türkiye tam bir arkeoloji ve uygarlık hazinesidir. Uygarlık tarihine ışık tutacak kazılar için arkeolog, sanat tarihçileri ve antropologlar istihdam edilir. Dünyanın birçok merkezi sanat etkinlikleri ile turizm cennetine dönüşmüştür. İstanbul’un ve diğer tüm illerimizin potansiyeli dolayısıyla sanatın yeni başkentleri olmalarına engel hiçbir neden yoktur. Tam tersi, Türkiye’de sanatçıları ve sanatseverleri etkileyecek sosyolojik birçok tema, çağdaş sanat pratikleri ile bir kültür ve turizm etkinliği olarak kalkınma planlarımıza katkı verecek imkânlara sahiptir. Bu durum insanlar arası ilişkiler, ekonomi, üniversiteler ve yeni araştırmalar, kültür üretimi ve yeni tarih yazımında ülkemizin aktif rol almasını sağlamlaştıracaktır.


YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ7 + 1 =

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
SON YORUMLANANLAR HABERLER
SON HABER YORUMLARI

escort bayan escort bayan escort izmir escort bayanlar porno istanbul escort bayanlar bursa bayan escort bursa escort bayan gaziantep escort bayanlar denizli escort kizlar izmir bayan escort gaziemir escort porno indir sexizle escort bayan
porno YUKARI antalya escort